Καυτό Και Έκφυλο Βυζοτούμπανο, Σε Προκλητικές Πόζες!