Η Καυτή Κλέλια, Θέλει Να Μας Φαντάζεται Να Τον Παίζουμε Με Καύλα, Κοιτάζοντας Τις Φώτος Της, Γι Αυτό Το Λόγο Έστειλε Πολλές Φώτος Να Τον Παίζουμε Για Πάρτη Της Πολλή Ώρα!