Ψηλή Ολλανδέζα με καλά μαστάρια, σε φώτος από διακοπές