Καυτό ξεκωλάκι, ντύνεται νοσοκόμα και προκαλεί να γαμηθεί!!!