Ιταλός μοιράζεται τη γυναίκα του με μαύρο, το είχε ΒΙΤΣΙΟ και το έκανε!