Απίστευτα Καυτό Μελαχρινό Αγριόμουνο, Με ΘανατηΚαυλοΦόρο Βλέμμα!