Η Ρίτσα (Ελευθερία) είναι πολύ στενομούνα! Φαίνεται;