Δέσποινα: Καλοκαίρι 2007. Φώτος από καυτό ξεκώλιασμα! Αναμνήσεις που πονάνε, έτσι Κώστα;